DARAG Försäkring AB

Den 19 februari 2018 blev DARAG Group Limited nya ägare till Ikano Försäkring AB och Ikano Försäkring bytte därmed namn till DARAG Försäkring AB. Vi är en del av DARAG Group Limited som är ett bolag med specialinriktning på hantering av run off-bolag. Vill du veta mer om DARAG så kan du besöka vår hemsida  www.darag-group.com.

Med verkan från 12 oktober 2018 har DARAG Försäkring AB, i enlighet med 14 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043) överlåtit hela sitt försäkringsbestånd till DARAG Deutsche Versicherungs- und Rückversicherungs AG (DARAG AG), grundat på två beståndsöverlåtelseavtal daterade 24 juli 2017 och 2 maj 2018.

Överlåtelsen gäller följande produkter:

  • Omifall
  • Busa
  • Ikano direkt Olycksfallsförsäkring
  • Olycksfall vid dödsfall
  • Boplus Senior
  • Dolda fel

För ytterligare information, se brevet som skickats ut till samtliga försäkringstagare som även återfinns här nedan:

Letter to Policyholders (Svenska)
Information om behandling av personuppgifter (Svenska)
Privacy notice (English)

Om du har frågor om din försäkring eller vill göra en skadeanmälan, kontakta:

DARAG
c/o Van Ameyde Sweden AB
Box 2080
372 02 Kallinge
SWEDEN

Phone: +46 (0) 457 256 23
Email: darag@vanameyde.se

Om du är missnöjd med beslutet i ett ärende eller hur du blivit bemött, är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta Kundservice så hjälper en handläggare dig.

Är du inte nöjd med det svar du får har du möjlighet att vända dig till Klagomålsansvarig för DARAG Group Limited på complaints@darag-group.com


Solvens- och verksamhetsrapport (SFCR)
Download

Contact

DARAG
c/o Van Ameyde Sweden AB
Box 2080
372 02 Kallinge
SWEDEN

Phone: +46 (0) 457 256 23

Email: darag@vanameyde.se